Prodajna poruka

Ugovaranjem najma printera, multifunkcijskog ili fotokopirnog uređaja kompletnu brigu o ispisu prepuštate nama. Optimizirajte poslovne procese i smanjite troškove ispisa uz podršku Oganj stručnog tima. Kvalitetni uređaji izrađeni po najnovijim svjetskim trendovima dostupni su vam bez velikih početnih ulaganja.

Prednosti najma

Kompletna briga o multifunkcijskom uređaju ili printeru je na nama. Ne morate više brinuti imate li dovoljno tonera te kada je potrebno dogovoriti idući servis jer naši djelatnici kontinuirano prate vaše ispisne potrebe.

Bez velikih početnih investicija unajmite multifunkcijski uređaj ili printer najnovije tehnologije. Najamnina se u knjigovodstvu tretira kao 100% trošak čime se ne smanjuje likvidnost i kreditna sposobnost tvrtke.

Preventivnim servisima, korištenjem originalnih rezervnih dijelova i alatima za daljinsko praćenje uređaja pravovremeno reagiramo na poteškoće i zastoje te minimiziramo vrijeme potrebno za uklanjanje kvarova.

Izjave naših korisnika

Naši klijenti

Zašto Canon printeri

Kontrola troškova i upravljanje ispisom
Digitalizacija radnih procesa
Mogućnost povezivanja u oblak
Energetska ušteda